Sign in

Computer Engineer and Full-Stack Dev
Resim için @hasanalidev’e teşekkürler.

Güncelleme :

30 Kasım Pazartesi günü KEGM tarafından borçlandırılıp, aynı gün dilekçemi mail yolu ile gönderdim. 2 Aralık Çarşamba günü dilekçemin işleme alınacağına dair mail ile bir geri dönüş aldım. 8 Aralık Salı günü çağrı işaretim TA4AFX olarak belirlendi. Belgenin oluştuğuna dair herhangi bir geri dönüş almadım, altta bahsettiğim KEGM e-Hizmetler üzerinden baktığımda gördüm.

Güncelleme 2 :

Medium politikaları gereği linkleri yazının içine yapıştırmak yerine yazının en altına toplu bir şekilde yapıştırdım. Linke tıklayarak tümüne ulaşabilirsiniz.

Güncelleme 3:

23 Aralık Çarşamba günü lisansım KEGM tarafından PTT Kargo ile ulaştırılmak üzere yollandı.

Güncelleme 4:

Yılbaşından önce kartıma kavuştum.

Güncelleme 5:

8…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store